Vi & Ni borde göra något tillsammans!

Hej! Jag heter Thomas Norrby. Jag brinner för att skapa nytt, att se nya saker växa fram! Därför jobbar jag med människor. I möten mellan människor, i möten mellan idéer och verkligheter, där trivs jag, och där tror jag att jag kan fylla en viktig funktion. Jag har kunskap, kompetens och verktyg för att arbeta med utvecklingsfrågor, främst avseende små företag, landsbygdsutveckling och IT, och ofta dessa tre i kombination.

Jag har lång erfarenhet från såväl den akademiska världen, den ideella sektorn och företagsutveckling. Mina starka sidor är min kreativitet, min förmåga att konceptualisera och konkretisera, mina stora nätverk, och kanske också den energi med vilken jag tar mig an nya utmaningar. Jag är bra på att få det att hända!

Att jag valt att kalla mitt företag "vioni" handlar om ett förhållningssätt till uppdraget som ett nära samarbete med Er. Det innebär att jag ofta samarbetar med andra små företag som har specifika kompetenser inom olika områden. Som liten kan jag inte allt, men min styrka är att jag vet vem som kan!

info@vioni.se