De jobb jag gör kan handla om:

 • Konceptualisering - jag hjälper dig att göra din idé eller din produkt möjlig att sälja
 • Finansraggning - när vi hittat kärnan gäller det att hitta en intressent!
 • Projektriggning - rätt personer och rätt struktur!
 • Projektledning - kräver tid, lägg ut det och ägna dig åt verksamheten!)
 • Projektledningscoach - min erfarenhet säger mig att det blir bättre då...
 • Processledning - på kortare eller längre sikt
 • Pedagogisk konsult för livslångt lärande - för utbildare eller på inividnivå
 • Lärande - kurser eller kollegiala lärandecirklar
 • Landsbygdsutveckling - såväl politiken som praktiken
 • Utredningar - samla information och kondensera fram vad som är viktigt
 • Utvärdering - före, under och efter
 • Workshops i olika format, t ex Open Space, Blåställsmiddagar mm
info@vioni.se