"Vi" kan betyda någon av följande vänner och kollegor

  • Agneta Setterwall, Räven och Korpen, Open Space processledare, arbetar med konflikter och samrådsprocesser, utvärderingar mm
  • Alf Ronnby, docent i socialt arbete, särskilt intresse för lokalt utvecklingsarbete och social mobilisering. Alf Ronnbys hemsida
  • Andreas Christoffersson, Dimea, utveckling av webbtjänster Till Dimea
  • Ann-Margret Göransson, Agendum, projekt inom landsbygdsutveckling, Leader mm
  • Eduardas Michelsonas, IDP Solutions, systemvetare med webbkänsla!
  • Karin Eksvärd, Miljöspegeln, processledare, deltagardriven forskning mm
  • Klas Palm, Amazonas, kommunikationsanalys i olika typer av projekt och organisationer
  • Torgil Folger, Agriprim, lantbrukare och skicklig programmerare från Skåne - kan kosnten att göra bra tekniska lösningar som blir användarvänliga!
info@vioni.se